Till innehållet
Var god vänta

Lediga jobb i Komplett Bank

Varför jobba hos oss? 

Professionell och personlig utveckling
För Komplett Bank är det viktigt med lärande och utveckling i jobbet. Vår organisationskultur bygger på kunskapsdelning och diversifiering av arbetsuppgifter, på det sättet uppnår vi en miljö som uppmuntrar våra anställda att utmana sig själva. Vi önskar att våra anställda ska samarbeta över ansvarsområden och avdelningar, och det är därför viktigt för oss med god återkopplingskultur och starkt fokus på ledarutveckling. Där vi kan, rekryterar vi internt. 


Jämställdhet och mångfald
För att säkerställa högsta nivå av innovation och värdeskapande lägger vi stor vikt på jämställdhet och mångfald vid anställningar såväl som i vårt dagliga arbete. Som ett resultat av detta har vi över 20 olika nationaliteter i banken och en bra könsfördelning i våra avdelningar och ledande positioner.  


Innovation
Bank- och finansbranschen är i konstant utveckling och blir ständigt mer digitaliserad. Ökande konkurrens från nya produkter och nya aktörer, och nya krav från kunder och myndigheter, kräver snabb omställning och en stor grad innovation. För att hålla jämna steg med utvecklingen vill vi odla innovationskraften genom att effektivt använda våra resurser och uppmanar till en öppen dialog runt idéutbyte i företaget. 

Social miljö
Komplett Bank arrangerar flera sociala aktiviteter under årets gång, vilket bidrar till att styrka intern miljö och samarbetskultur. Vi deltar i olika sportarrangemang och erbjuder gemensam träning varje vecka. 

Lediga jobb