Till innehållet

Lösa dyra lån och skulder

Vill du lösa dyra lån och skulder som du har samlat på dig? Att lösa lån betyder att du tar ett nytt, förmånligt lån för att betala bort gamla besvärliga skulder. Ifall du dras med många lån och krediter som slukar största delen av din månadsinkomst lönar det sig oftast att lösa dem. På det här sättet kan du faktiskt spara flera tusenlappar i månaden!

Flexibelt Lån från Komplett Bank är ett utmärkt alternativ för dig som vill lösa dyra lån och skulder. Det är ett privatlån som beviljas utan krav på säkerhet för lånet, och sådana lån har som regel lägre ränta än kreditkort. Om du i nuläget är kund hos flera långivare, betalar du troligtvis regelbundna avgifter för varje enskilt lån. Dessutom har du en rad olika förfallodatum att hålla reda på. Genom att samla alla små lån i ett större lån med bättre villkor kan du slippa många onödiga avgifter, och få betydligt bättre översikt över din ekonomi.

Visste du att ungefär hälften av Komplett Banks kunder tar Flexibelt Lån för att lösa dyra smålån? Det är vi stolta över, för det är ett tecken på att vi erbjuder förmånliga lån med bra villkor. Om du också har fått nog av dina dyra smålån kan du ta tag i saken direkt, genom att ansöka om Flexibelt Lån på vår webbplats.

Flexibelt Lån för att lösa dyra lån och skulder

Komplett Bank beviljar Flexibelt Lån i form av en låneram på 10 000–500 000 kronor utan krav på säkerhet för lånet. Det fina med Flexibelt Lån är att du kan låna fritt inom din låneram. Det betyder att du kan betala tillbaka och låna igen inom den låneram du har beviljats. Summan du har amorterat blir till en buffert och kostar dig ingenting så länge du inte använder den.

Den andra stora fördelen med Flexibelt Lån är att du får betala av lånet i egen takt. Du bestämmer själv över dina återbetalning och kan anpassa lånet till din livssituation. Vårt enda krav är att du varje månad betalar fakturerat minimibelopp bestående av ränta och avgifter. Kom ändå ihåg att totalkostnaden för ditt lån blir högre ju mer tid du tar på dig att betala av lånet. Vi rekommenderar därför att du gör upp en realistisk avbetalningsplan och försöker följa den.

Varför välja Flexibelt Lån?

 • Du kan låna 10 000–500 000 kr utan krav på säkerhet
 • Du bestämmer själv över din återbetalning
 • Du kan låna fritt inom den beviljade låneramen
 • Du kan använda pengarna för att lösa dyra lån och skulder

Ansök via nätet

Eftersom Flexibelt Lån beviljas utan krav på säkerhet och blir låneprocessen kort. Du kan ansöka om lån för att lösa dyra lån och skulder via vår webbplats. Din låneansökan är inte bindande, du kan välja att tacka nej till vårt låneförslag.
I vårt ansökningsformulär ser du vilka uppgifter vi behöver för att behandla din ansökan. Så fort du skickat in den tar vi ansökningen till behandling. Vi svarar dig via e-post och om din ansökan blir godkänd kommer ditt låneavtal att bli tillgängligt för elektronisk underskrift. När avtalet är signerat och vi har fått in eventuell ytterligare dokumentation, betalar vi ut lånet.

Har du koll på låneavtal?

Det finns flera faktorer som påverkar totalkostnaden för lånet. Ju länge tid du tar på dig att betala tillbaka lånet, desto dyrare kommer det att bli. Komplett Bank erbjuder Flexibelt Lån, ett förmånligt privatlån som ger dig mycket spelrum. Det finns många fördelar med det lån vi erbjuder, och för att du ska förstå dem bättre vill vi nu gå igenom faktorer som har betydelse för lånet. Dessutom tror vi att det kommer att kännas tryggare för dig att ta lån när du känner att du vet vad det innebär.

Ett skuldebrev (låneavtal) är överenskommelse mellan dig och långivaren, som kan vara skriftlig eller muntlig. Avtalet kan undertecknas digitalt eller på papper. Ifall ni gjort avtalet via telefon eller internet, ska långivaren sända dig skriftlig information om avtalet kort efter att avtalet har ingåtts. Ett låneavtal ska innehålla alla villkor för lånet och det ska klart och tydligt stå vilka rättigheter och skyldigheter som följer med avtalet. Avtalet är bindande tills hela skulden är återbetald.

Följande frågor ska du hitta svar på i ditt låneavtal:

 • Parter: Vem är långivare och låntagare?
 • Lånesumma: Hur mycket lånar du och kan du använda pengarna fritt?
 • Ränta: Hur hög ränta ska du betala, och på vilket sätt kan räntan förändras?
 • Avgifter: Finns det andra avgifter du ska betala, och hur kan dessa variera över tid?
 • Avbetalningsplan: Annuitet eller rak amortering?
 • Återbetalningstid: Hur lång tid har du på dig att återbetala lånet?
 • Förtidsbetalning: Hur kan du återbetala lånet i förtid? Kostar det dig något?
 • Om betalning uteblir: Vad händer om du inte klarar av betala tillbaka enligt planen?
 • Ångerrätt: På vilket sätt kan du ångra ett låneavtal? Kostar det dig något?

Parter

För att kunna ta ett stort privatlån behöver du kunna visa långivaren att du har fast inkomst, och helst också fast anställning. Fast inkomst syftar på den summa som du tjänar regelbundet under en viss tidsperiod. Fast anställning innebär att du är anställd tillsvidare, utan slutdatum i anställningsavtalet. I dag jobbar många av oss utan fast anställning, med varierande inkomst. Det här är lite besvärligt för långivare eftersom det blir svårare för dem att bedöma om du kommer att klara av att betala tillbaka lånet. Du kan ta lån för att lösa dyra lån och skulder även om om du inte har regelbundna inkomster eller fast anställning, men då krävs det att du har felfria kredituppgifter och att du inte har dragit på dig några betalningsanmärkningar.

Ifall du inte kan ta lån själv så kan du ansöka om lån tillsammans med en medsökande. Har personen som fungerar som medsökande dessutom bra ekonomi kommer ni troligen att erbjudas bättre villkor för lånet. En medsökande är med och tryggar återbetalningen av lånet. Det kan till exempel vara din partner, en vän eller släkting som har fast anställning och fast inkomst.

Vem som helst kan egentligen fungera som medsökande, så länge personen har sina kredituppgifter i ordning. Ni delar ansvaret för lånet, vilket betyder att din medsökande förbinder sig till att hjälpa till med återbetalningen ifall du inte klarar av att betala. Var därför noga med att inte låna mer än du klarar av.

Lånesumma

Om du ska låna för att lösa dyra lån och skulder, är privatlån ett populärt alternativ. Det beror på att du inte behöver inte ha någon säkerhet för lånet.
Olika långivare erbjuder olika stora privatlån, väljer du Flexibelt Lån via Komplett Bank kan du låna 10 000–500 000 kronor.

Ränta

Räntan på ett privatlån är individuell, vilket betyder att den bestäms utgående från din ekonomiska situation. Låneräntan påverkas av faktorer som lånets amorteringstid, hur stort lånebeloppet är och hur stor risk långivare bedömer att lånet innebär för dem. Innan långivare beviljar dig lån är de enligt lag skyldiga att kontrollera din ekonomiska situation och din betalningsförmåga.

Detta moment kallas kreditkontroll och i den här bedömningen är det din månadsinkomst och dina sammanlagda tillgångar som väger tyngst. Ju bättre ekonomi du har, desto lägre ränta kommer du att erbjudas när du ansöker om lån för att lösa dyra lån och skulder. Långivare räknar då med att risken för att du inte kommer att klara av att återbetala lånet är väldigt liten, och därför vågar de lova dig en lägre låneränta.

Den nominella räntan på Flexibelt Lån är 4,9–19,9 procent. Den slutliga räntan, och effektiva räntan, får du veta i ditt personliga lånebeslut. Komplett Banks Flexibelt Lån har rörlig ränta, vilket betyder att räntan kan förändras över tid. Om förändringen i ränta eller andra avgifter är till kundens nackdel meddelar vi om det åtminstone sex veckor på förhand.

Vad betyder rörlig ränta?

Låneräntan kan vara fast eller rörlig. Du kan erbjudas fast ränta i samband med ett traditionellt bolån, och då betyder det att räntesatsen är samma under hela räntebindningsperioden. Privatlån beviljas nästan alltid med rörlig ränta. Det betyder att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden. Numera erbjuds inte helt rörlig ränta, den kortaste bindningstiden är vanligtvis tre månader. Det är alltså den här räntan som vi menar när vi i dag talar om rörlig ränta.

Låneräntan måste naturligtvis anges i ett låneavtal, men också villkor för hur räntan kan variera över tid. Innan en rörlig ränta förändras måste långivaren ge dig information om ränteändringen. Om låneräntan räknas ut med hjälp av referensräntor ska det stå i avtalet. Om din ränta är kopplad till en referensränta får långivaren ge information om ränteändringen periodvis.

Kolla den effektiva räntan

När du tar ett lån för att lösa dyra lån och skulder kommer du troligen att betala räntan månadsvis. Långivare brukar lyfta fram den nominella räntan i sin marknadsföring, som visar vad lånet kostar utan dolda avgifter. De här avgifterna kan tyvärr vara väldigt höga, vilket gör att ett lån som verkar vara billigt egentligen är väldigt dyrt. Kontrollera villkoren noggrant innan du undertecknar låneavtalet, så att du inte råkar ut för otrevliga överraskningar.

För att låntagare snabbt ska förstå lånets totalkostnad kräver konsumentkreditlagen att långivare också uppger den effektiva räntan i sin låneinformation. Den består av den nominella ränta plus andra avgifter som långivaren tar ut för lånet, till exempel uppläggnings- och aviavgifter. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta i procent.

Utgående från den effektiva räntan kan du enkelt räkna ut totalkostnaden för lånet, inklusive nominell ränta och avgifter. Då blir det mycket lättare för dig att jämföra olika låneerbjudanden och hitta ett privatlån med bra lånevillkor som passar utmärkt för att lösa dyra lån och skulder.

Avgifter

De två vanligaste avgifterna som hör till ett privatlån är uppläggnings- och aviavgifter. I låneavtalet ska det finnas information om dem, och även andra eventuella avgifter som du kan råka ut för. Det ska till exempel stå vilken påminnelseavgift som långivaren tar för att skicka ut en påminnelse ifall du missar en betalning.

Avgifter för lånet får enbart tas ut om de framgår i låneavtalet och om de gäller kostnader som långivaren har för lånet. För att långivaren ska kunna höja någon avgift så måste det i ditt låneavtal stå att långivaren har rätt till det. Enda giltiga orsaken till att höja en låneavgift är att de kostnader som avgiften ska täcka har ökat.

Avbetalningsplan

En plan för hur lånet ska återbetalas ska finnas med i låneavtalet. Ett privatlån betalas tillbaka antingen som annuitet eller med rak amortering. Väljer du rak amortering kommer du att betala av lika mycket på skulden varje månad, och räntekostnaderna minskar i takt med att skulden minskar. Det här upplägget innebär att månadskostnaden är stor i början och mindre i slutet av återbetalningstiden.

Om du tar ett annuitetslån betalar du i stället samma månadskostnad under hela återbetalningstiden, som täcker både ränta och amortering. I början betalar du mindre av skulden och mer i ränta men vartefter räntekostnaderna minskar så ökar istället den andel du betalar av skulden.

Flexibelt Lån från Komplett Bank kan du betala av i egen takt. När du tar lån hos oss för att lösa dyra lån och skulder kommer vi naturligtvis att göra en betalningsplan och räkna ut månadskostnaden för lånet enligt den. I praktiken är det ändå du som avgör om och hur mycket du vill amortera varje månad. Skulle du hamna i en ekonomisk svacka kan du ta paus i amorteringen och välja att enbart betala räntor och avgifter.

Återbetalningstid

Väljer du en kort återbetalningstid så kommer månadskostnaden för lånet att bli hög. Väljer du en lång återbetalningstid för att sänka månadskostnaden kommer du i stället att betala mer i ränta och avgifter. Välj en återbetalningstid som passar din ekonomiska situation. Totalkostnaden för lånet blir lägre ju snabbare du betalar av det, men om du känner att du behöver hålla månadskostnaden låg för att klara av återbetalningen så är det ändå bättre att välja en lång återbetalningstid.

Månadskostnaden för lånet är viktig, men det lönar sig också att tänka lite längre. Totalkostnaden för lånet varierar väldigt mycket beroende på hur snabbt du återbetalar lånebeloppet. Stirra dig inte blind på månadskostnaden utan försök se lånet som en helhet. På Komplett Bank låter vi dig bestämma över din återbetalning, men vi rekommenderar att du gör en återbetalningsplan som är realistisk. Låna inte mer än du klarar av att betala tillbaka.

Betala tillbaka i förtid

Det kan uppstå situationer där du vill återbetala ett lån i förtid. Du kanske har tagit ett lån för att renovera huset inför försäljning. När huset är sålt skulle du ha möjlighet att betala bort hela renoveringslånet på en gång. Hos vissa långivare kostar det extra att betala av lånet i förtid, men inte hos oss på Komplett Bank.

Kolla att det i låneavtalet står hur du kan återbetala ditt lån i förtid, och om det i så fall kostar dig något extra. Den här informationen ska finnas med. Om du vill betala ditt lån i förtid måste du betala ränta och andra lånekostnader för tiden fram till sista betalningen, men inte för tiden efter.

Om betalning uteblir

En påminnelse om utebliven betalning skickas ut ifall du missar en betalning i din avbetalningsplan. Med den följer både påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Information om dessa kostnader måste framgå i låneavtalet.

Tar du ett Flexibelt Lån via Komplett Bank för att lösa dyra lån och skulder så kommer vi varken att kontrollera om eller hur mycket du amorterar på lånet. Så länge du betalar ränta och avgifter för lånet varje månad så litar vi på att du har läget är under kontroll.

Ångerrätt

När det gäller lån har du oftast en ångerrätt på 14 dagar. Tiden räknas från dagen då du fick lånevillkor och övrig information om avtalet. Oftast sker detta i samband med att du undertecknar låneavtalet. Om du ångrar det lån du har tagit måste du alltså meddela det till långivaren inom utsatt tid.

Om långivaren redan hunnit betala ut lånebeloppet när du meddelar att du ångrar lånet, så är du skyldig att betala tillbaka lånebeloppet och ränta till långivaren. Räntan räknas från dagen du fick tillgång till lånet tills den dag din återbetalning är registrerad hos oss. Efter att du meddelat att du ångrar lånet har du 30 dagar på dig att betala tillbaka. Ifall du redan har hunnit betala låneavgifter har du rätt att få dem tillbaka. Det kan exempelvis handla om uppläggnings- och aviavgifter. Långivaren har också 30 dagar på sig att återbetala eventuella avgifter till dig.

Komplett Bank i Norden

Komplett Bank grundades i Norge 2014. Banken erbjuder konsumentkredit- och refinansieringstjänster med bra villkor, utan krav på säkerhet. Med refinansieringstjänster menas just privatlån för att lösa dyra lån och skulder. Komplett Bank samarbetar med Komplett Group som ligger bakom flera stora nätbutiker i Norge och Skandinavien.

Sedan 2014 har Komplett Bank erbjudit Flexibelt Lån i Norge. År 2017 breddades verksamheten till Finland och året därpå fick äntligen låntagare i Sverige också möjlighet att ta ett av de mest flexibla privatlån som finns på marknaden.

Frågor och svar

Vem kan ansöka om Flexibelt Lån? Personer som är minst 20 år gamla, och som har varit folkbokförda i Sverige i åtminstone 36 månader är välkomna att ansöka om lån hos Komplett Bank. Vi beviljar lån till personer med regelbunden inkomst som saknar registrerade betalningsanmärkningar. Även studenter och pensionärer kan ansöka om lån hos oss.

Hur mycket kan jag låna? Flexibelt Lån beviljas i form av en låneram på 10 000–500 000 kronor utan krav på säkerhet för lånet. Du kan låna fritt inom din låneram och använda pengarna till vad du vill. Många tar Flexibelt Lån för att lösa dyra lån och skulder.

Vad är lån utan säkerhet? Ett lån som inte kräver att du som låntagare ställer någon säkerhet för lånet. Du kan alltså låna utan att behöva pantsätta egendom eller ha en borgensman för ditt lån. Det här gör också att låneprocessen blir betydligt enklare.

Hur räknar jag ut räntekostnaden på ett lån? Du kan räkna så här: Kvarvarande lånebelopp x räntesats = årsränta. Om du tar ett lån på 100 000 kronor och årsräntan är 10% så ska du betala 10 000 kronor i ränta första året.

När får jag pengarna? Vi behandlar din ansökan så fort du skickar in den via nätet, och svarar dig via e-post. Om din ansökan blir godkänd ber vi dig underteckna låneavtalet elektroniskt med BankID. I bästa fall kan vi betala ut lånet samma dag som du skickar in din ansökan.

Hur länge får jag låna pengarna? En av många fördelar med Flexibelt Lån är att du kan betala av lånet i den takt du vill, och klarar av. För vår del är det okej att du tar paus i amorteringen, så länge du varje månad betalar fakturerat minimibelopp bestående av ränta och avgifter.