Till innehållet
Var god vänta

Privatlån utan fast inkomst

En man har fått privatlån utan fast inkomst

Som arbetsmarknaden ser ut idag behöver det inte längre vara en omöjlighet att bli beviljad ett privatlån utan fast inkomst. Det finns en allmän uppfattning om att det är omöjligt att få ett lån om du inte har en fast inkomst och visst stämmer det också att det är svårare. Men eftersom arbetsmarknaden har förändrats och konkurrensen bland långivarna ökat så är det inte längre någon absolut sanning att du inte kan bli beviljad ett lån fastän du saknar fast inkomst.  

Även om man saknar fast inkomst behöver det inte betyda att man är arbetslös. Antalet personer som frilansar och arbetar som visstidsanställda med olika typer av projekt har ökat. Vid den typen av anställningar är det vanligt att man tjänar mer pengar under vissa perioder när det finns mycket jobb att tillgå. Ifall man under en längre tid haft den typen av arbetsvillkor är man antagligen ganska van att hushålla med sina pengar och få dem att räcka till även under de perioder då man inte förtjänar så bra. Det kan betyda att man är van att planera sin ekonomi och är förmögen att ta det ansvar som ett privatlån innebär.

När du ansöker om ett lån bedömer banken din kreditrisk. Ifall du t.ex. är visstidsanställd, frilansare, vikarie eller projektanställd är det lättare för en arbetsgivare att säga upp din anställning, vilket gör det svårare för en kreditgivare att bedöma din återbetalningsförmåga. Dina chanser att få ett lån med bra ränta blir därför sämre. Banken som du ansöker om lån hos gör dock en helhetsbedömning över din ekonomiska situation. Ifall din ekonomi i övrigt ser bra ut så ökar dina chanser att få ett lån beviljat. 

 

Planera ditt lån

Oavsett i vilken ekonomisk situation du befinner dig i, ska du alltid noga överväga ett lån. Ett lån medför en extra månatlig utgift. Ifall ens inkomster är oregelbundna är det ännu viktigare att fundera över hur man tänker betala tillbaka lånet. Det kan vara så att du behöver skära ner på en del av dina övriga utgifter för att säkerställa att du kan betala de avgifter och räntor som ett lån för med sig. Planera noggrant och gör upp en budget över din ekonomi innan du ansöker om lån.

Fortfarande är det många privata långivare som har fast inkomst som ett krav för att du ska kunna bli beviljad ett lån, eftersom de har svårare att bedöma din återbetalningsförmåga ifall dina inkomster är oregelbundna. Men ifall du inte har några betalningsanmärkningar eller inkassoskulder och har goda kredituppgifter kan du ändå bli beviljad ett mindre lån hos flera kreditgivare. 

Gemensam låneansökan

Ett sätt att öka sina chanser att bli beviljad ett lån är att söka tillsammans med en medsökande. Din medsökande kan vara någon från din familj eller vänskapskrets som kan tänka sig att ställa upp och ansöka om ett lån tillsammans med dig. Bland yngre personer är det inte alls ovanligt att ansöka om lån tillsammans med en förälder. Det är även vanligt att sambor och gifta par ansöker om ett gemensamt lån. När man ansöker om lån tillsammans med en medsökande bedömer långivaren er gemensamma ekonomiska situation. Ifall du inte kan amortera på ditt lån så är det din medsökande som får stå för det. Därför behöver du noga överväga vem du väljer som din medsökande, eftersom du kan komma att stå i skuld till den ifall du inte har förmåga att själv betala av på ditt lån.