Till innehållet
Var god vänta

Priser och villkor

Gäller från 2018.03.26

Flexibelt Lån erbjuds som en ramkredit mellan 10 000 och 500 000 kr. Efter att låneramen har etablerats kan du själv avgöra hur mycket som ska användas vid varje tillfälle. Du belastas med räntor endast för den del som används.

Lånebelopp

10 000–500 000 kr

Uppläggningsavgift 

495 kr

Nominell ränta (rörlig)

4,9–19,9% (beroende på lånebelopp och ekonomisk situation)

Årlig effektiv ränta

10,28%*

Administrationsavgift 

35 kr

Årsavgift

0 kr

E-postfaktura/direktbetalning

0 kr

Uttagsavgift

0 kr

(Valfri) Låneskydd

0,25% av saldot per månad

(Valfri) handläggningsavgift

450 kr (vid ändringar i låneavtalet efter etablering)

*Låneexempel vid tilldelat lån på 100 000 kr under 5 år, nominell ränta 8,9 %, effektiv ränta 10,28 %, uppläggningsavgift 495 kr, totalt 126 971 kr. Exemplet förutsätter att lånet betalas tillbaka med lika stora månadsbelopp på 2 116 kr under 5 år.


Lånevillkor (låneram och ränta) fastställs individuellt utifrån en bedömning av den sökandes ekonomiska situation och angiven önskad storlek på låneramen. Låneramen kommer att kunna utökas med tiden.

Flexibelt Lån ger dig full frihet att bestämma avbetalningstid. Räntor debiteras en gång i månaden på det använda lånebeloppet vid varje tillfälle.

Förfallodatum är den 27:e varje månad.

Produkten regleras av finansavtalslagen. Kostnader kan ändras med 6 veckors förvarning om de är till kundens nackdel.

Fullständiga lånevillkor hittar du här
Villkor för betaltjänster och betalkonto hittar du här

Försäkringsvillkor (Låneskydd) hittar du här
Förköpsinformation till Låneskydd hittar du här