Till innehållet
Var god vänta
Minimum att betala per månad (exempel med 8,9 % nominell ränta)

Låna pengar direkt

Behöver du låna pengar direkt? Ansök om privatlån, då krävs ingen säkerhet för lånet. Snabbast går det om du tar lån via nätet och undertecknar med BankID. Flexibelt Lån via Komplett Bank kan du i bästa fall få samma dag du ansöker. Det är ett populärt privatlån med bra villkor som du kan betala av i egen takt.

Det är lätt att ta lån men kan vara desto svårare att förstå vad du egentligen tackar ja till när du undertecknar ett låneavtal. Flera faktorer påverkar vad lånet kommer att kosta dig i slutändan. Ju längre tid du tar på dig att betala lånet, desto större skillnad kommer dessa faktorer att göra i din plånbok. På Komplett Bank erbjuder vi ett flexibelt privatlån med bra villkor, som ger dig mycket spelrum. Hos oss bestämmer du själv över din återbetalning. Du kan betala tillbaka lånet i den takt du vill, och klarar av. Vårt enda krav är att du betalar minimibeloppet bestående av ränta och avgift, som faktureras varje månad.

För att du verkligen ska förstå alla fördelar med Flexibelt Lån vill vi förklara vilka faktorer som generellt har betydelse när man tar ett lån. Vi tänker också att det känns tryggare för dig att ta lån när du vet vad det innebär och vad du som kund ska tänka på.

Koll på låneavtal - för dig som vill låna pengar direkt

Ett skuldebrev (låneavtal) är en skriftlig eller muntlig överenskommelse mellan dig och långivaren. Du kan underteckna avtalet digitalt eller på papper. Om avtalet gjorts via telefon eller internet, ska du få skriftlig information om avtalet kort efter att avtalet har ingåtts. Ett låneavtal ska innehålla alla villkor för lånet och det ska på ett klart och tydligt sätt framgå vilka rättigheter och skyldigheter som avtalet innebär. Avtalet är bindande tills du har betalat tillbaka hela skulden till långivaren.

Hos Komplett Bank sköts all kommunikation elektroniskt, vilket innebär att även signeringen av låneavtalet sker digitalt.

I avtal för privatlån ska du hitta svar på följande frågor:

 • Parter: Vem är långivare och låntagare?
 • Lånesumma: Hur mycket lånar du och vad kan du använda pengarna till?
 • Ränta: Vilken ränta ska du betala, och hur kan räntan variera över tid?
 • Avgifter: Vilka andra avgifter ska du betala, och hur kan dessa förändras över tid?
 • Avbetalningsplan: Annuitet eller rak amortering?
 • Återbetalningstid: Hur lång tid har du på dig att betala tillbaka lånet?
 • Förtidsbetalning: Hur kan du betala tillbaka lånet i förtid, och kostar det dig något?
 • Om betalning uteblir: Vad händer ifall du inte kan betala tillbaka lånet enligt planen?
 • Ångerrätt: Hur kan du ångra ett låneavtal och kostar det dig något?
 • Parter

  Om du ansöker om ett stort privatlån så kräver långivaren oftast att du har fast inkomst, och gärna fast anställning. Om du inte har fast anställning kan din inkomst variera, vilket gör det svårare för långivarna att bedöma om du kommer att kunna betala tillbaka lånet. Det kan ändå vara möjligt att låna pengar direkt även om du inte har fast anställning, så länge du bedöms kreditvärdig av långivaren.

  För att öka dina chanser att få ett lån så kan du ansöka om lån tillsammans med en medsökande. Om personen som fungerar som medsökande dessutom har bra ekonomi kommer ni också att få bättre villkor för lånet. En medsökande är med och tryggar återbetalningen av lånet. Det kan exempelvis vara din partner, en vän eller släkting som har en fast anställning och regelbunden inkomst.

  En medsökande kan vara vem som helst som har bra ekonomi. Ni kommer båda att vara lika ansvariga för lånet, så det är viktigt att båda två är delaktiga i låneprocessen och förstår vad som gäller. Om du inte klarar att sköta återbetalningen så faller ansvaret på din medsökande. Även om du behöver låna pengar direkt är det viktigt att du tar dig tid att kolla att du faktiskt kommer att klara av att betala tillbaka lånet.

  Lånesumma

  Om du ska låna för konsumtion, till exempel för att köpa bil eller renovera, är privatlån ett populärt alternativ. Det beror på att du inte behöver inte ha någon säkerhet för lånet, vilket gör det möjligt att låna pengar direkt med en enkel ansökan via nätet. Den högsta möjliga lånesumman för ett privatlån varierar mellan långivare.

  Väljer du Flexibelt Lån från Komplett Bank kan du beviljas en låneram på upp till 500 000 kronor. Inom denna låneram kan du fritt ta ut, betala tillbaka och ta ut igen efter gällande behov. Du betalar endast ränta på den del av lånet som är utestående, men har ändå en buffert nära till hands.

  Ränta

  Räntan på ett privatlån är individuell, och bestäms utifrån din ekonomiska situation. Låneräntan beror på faktorer som lånets amorteringstid, hur stort lånebeloppet är och hur stor risk det aktuella lånet innebär för långivaren. Alla långivare som erbjuder privatlån är enligt lag skyldiga att kontrollera din ekonomiska situation och din betalningsförmåga innan de beviljar dig lån.

  I denna kreditkontroll är det din månadsinkomst och dina sammanlagda tillgångar som har störst betydelse för vilken ränta du erbjuds. Ju bättre ekonomi du har, desto lägre ränta kommer du att få. Långivare räknar då med att det är väldigt liten risk att du inte klarar av att betala tillbaka, och vågar därför erbjuda dig en lägre ränta.

  Fast eller rörlig ränta

  Räntan du betalar kan vara antingen fast eller rörlig. Fast ränta betyder att räntesatsen är samma under hela räntebindningsperioden. Det är vanligt att du erbjuds fast ränta när du ansöker om ett traditionellt bolån. Konsumtionslån som privatlån beviljas nästan alltid med rörlig ränta. Rörlig ränta betyder att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden. Helt rörlig ränta erbjuds inte längre, den kortaste bindningstiden brukar vara tre månader. Det är alltså den här räntan som vi syftar på när vi talar om rörlig ränta nuförtiden.

  I ett låneavtal måste låneräntan anges, men också villkor för hur denna kan förändras över tid.  Innan en rörlig ränta ändras måste långivaren informera dig om ränteändringen. Om låneräntan räknas ut med hjälp av referensräntor ska det framgå. Om din ränta är kopplad till en referensränta får långivaren informera om ränteändringen periodvis.

  Kolla effektiva räntan

  När du lånar pengar betalar du oftast räntan månadsvis. Långivare lyfter gärna fram den nominella räntan i sin marknadsföring, som visar kostnaden för lånet utan dolda avgifter. De dolda avgifterna kan vara väldigt höga, vilket gör att ett lån som först verkar vara billigt visar sig vara väldigt dyrt i verkligheten. Även om du behöver låna pengar direkt, är det alltså skäl att kontrollera villkoren noggrant innan du undertecknar låneavtalet.

  För att låntagare snabbt ska kunna få en överblick över lånets totalkostnad måste långivarna enligt konsumentkreditlagen också uppge den effektiva räntan. Den består av räntan som ska betalas plus de olika avgifter som långivaren tar ut för lånet. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta i procent.

  Utifrån från den effektiva räntan är det enkelt att räkna ut den totala kostnaden för lånet, inklusive nominell ränta och avgifter.

  Avgifter

  Uppläggnings och aviavgifter är de två vanligaste avgifterna som hör till ett privatlån. De ska framgå i låneavtalet, men också andra eventuella avgifter som du kan råka ut för. Det ska till exempel stå vilken avgift som långivaren tar ifall du inte betalar och en påminnelse skickas ut.

  Avgifter för lånet, exempelvis aviavgifter eller uppläggningsavgifter, får bara tas ut om de nämns i låneavtalet och om de gäller kostnader som långivaren har för lånet. Om långivaren vill höja någon avgift så måste det stå i ditt låneavtal att långivaren har rätt till det. En avgift för lånet kan endast höjas om de kostnader som avgiften ska täcka har ökat.

  Avbetalningsplan

  I låneavtalet ska det framgå hur lånet ska återbetalas. Ett privatlån betalas tillbaka antingen som annuitet eller med rak amortering. Väljer du rak amortering betalar du av lika mycket på skulden varje månad, och räntekostnaderna minskar i takt med att skulden minskar. Det betyder att månadskostnaden är stor i början av återbetalningstiden och mindre i slutet.

  Väljer du annuitet betalar du i stället samma månadskostnad under hela amorteringstiden, som ska täcka både ränta och amortering. I början betalar du mindre av skulden och mer i ränta men vartefter räntekostnaderna minskar så ökar den andel du betalar av skulden.

  Flexibelt Lån via Komplett Bank är ett bra alternativ för dig som vill låna pengar direkt. Som namnet antyder är det fråga om ett lån som ger dig stor frihet när det gäller amorteringen. Vi gör naturligtvis en betalningsplan och räknar ut månadskostnaden för lånet enligt den, men i praktiken är det upp till dig att avgöra om hur mycket du vill amortera varje månad. Om du hamnar i en ekonomisk svacka kan du välja att bara betala fakturerade räntor och avgifter, och inte amortera alls. Denna typ av lån kallas en revolverande kontokredit.

  Återbetalningstid

  Ju kortare återbetalningstid du väljer, desto större summa betalar du av varje månad. Ju längre tid du tar på dig att betala tillbaka lånet, desto mer ränta kommer du att betala totalt. Vill du låna pengar direkt med så låg månadskostnad som möjligt ska du välja en lång återbetalningstid. Vill du däremot att totalkostnaden för lånet ska bli så liten som möjligt är det smartare att välja en kort återbetalningstid.

  Många sätter all fokus på månadskostnaden för lånet, men det är också viktigt att tänka längre än så. Totalkostnaden för lånet varierar väldigt mycket beroende på hur snabbt du betalar tillbaka det belopp som du lånat. När du ska låna pengar direkt är det bra att försöka se lånet som en helhet, stirra dig inte blind på månadskostnaden. På Komplett Bank låter vi dig betala av lånet i egen takt, men vi rekommenderar att du gör en realistisk återbetalningsplan och inte lånar mer än du klarar av att betala tillbaka.

  Betala i förtid

  I låneavtalet ska det framgå hur du kan återbetala ditt lån i förtid, och om det i så fall kostar dig något extra. Om du vill betala ditt lån i förtid måste du betala ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till betalningen, men inte för tiden efter.

  Väljer du att låna pengar direkt hos Komplett Bank så kan du betala av hela lånet i förtid utan extra kostnad. Det kan vara viktigt om du till exempel lånat för renovering innan du säljer ditt hus. När du fått pengarna för huset vill du ju gärna kunna betala av renoveringslånet på en gång. Hos vissa långivare kostar det extra, men inte hos Komplett Bank.

  Om betalning uteblir

  Ifall du missar en betalning i din avbetalningsplan kommer långivaren att skicka en påminnelse om utebliven betalning. Med den följer en påminnelseavgift och en dröjsmålsränta. I låneavtalet måste det framgå vilka kostnader det innebär för dig som låntagare.

  Har du ett Flexibelt Lån via Komplett Bank så kommer vi inte att kontrollera om och hur mycket du amorterar. Så länge du betalar ränta och avgifter för lånet varje månad så är det okej för oss.

  Ångerrätt

  På de flesta typer av lån har du en ångerrätt på 14 dagar. Tiden räknas från den dag du har fått lånevillkoren och övrig avtalsinformation. Det sker oftast i samband med att du godkänner låneavtalet. Om du ångrar ditt låneavtal måste du alltså meddela det till långivaren inom den tiden.

  Om lånebeloppet redan betalats ut är du skyldig att betala tillbaka lånebeloppet och ränta till långivaren. Räntan räknas från och med den dag du fick tillgång till lånet tills du återbetalar det. Efter att du meddelat att du ångrar dig har du 30 dagar på dig att betala tillbaka beloppet. Ifall du har hunnit betala avgifter för lånet har du rätt att få tillbaka dem. Det kan till exempel handla om uppläggningsavgift och aviavgifter. Långivaren har också 30 dagar på sig att betala tillbaka eventuella avgifter till dig.

  Låna pengar direkt från Komplett Bank

  Här på Komplett Bank erbjuder vi ett privatlån som heter Flexibelt Lån. Det är ett lån där du beviljas en ram på upp till 500 000 kronor utan krav på säkerhet för lånet. Du kan fritt låna inom denna låneram och du kan använda pengarna till vad du vill. Du kan ta ut, betala tillbaka och ta ut på nytt inom den låneram du har beviljats.

  Vi förstår att livet kan bjuda på överraskningar som ibland för med sig oväntade utgifter. Därför tycker vi att lån ska kunna anpassas efter låntagarens livssituationen. En av många fördelar med Flexibelt Lån är att du själv bestämmer över din återbetalning. Hos oss kan du låna pengar direkt och betala tillbaka lånet i den takt du vill, och klarar av.

  Vårt enda krav är att du betalar fakturerade räntor och avgifter varje månad. Totalkostnaden för ditt lån blir alltså lägre ju snabbare du betalar av lånet. Vi rekommenderar att du gör upp en realistisk avbetalningsplan och följer den så gott det går.

  Här är några fördelar med Flexibelt Lån:

  • Du kan låna upp till 500 000 kr utan säkerhet
  • Du kan betala tillbaka lånet i egen takt
  • Du kan låna mer inom den beviljade ramen om du så vill
  • Du kan använda pengarna till vad du vill
  • Du kan bli beviljad upp till 50 000 kr extra som en kostnadsfri buffert

  Låt oss förklara möjligheten till en kostnadsfri buffert med ett exempel. Om du till exempel ansöker om Flexibelt Lån på 300 000 kronor, och vi ser att din ekonomi skulle klara mer, kan du få möjligheten att ansöka om en låneram på upp till 50 000 kronor extra. I sådana fall har du tre alternativ. Du kan antingen hålla dig till ursprungsbeloppet på 300 000 kronor, välja att få de 350 000 kronor som vi erbjuder utbetalade eller ta 300 000 kronor som planerat men lämna 50 000 kronor kvar som buffert i låneramen. Bufferten kostar dig ingenting så länge du inte använder pengarna.

  Ansök enkelt och smidigt via nätet

  Flexibelt Lån beviljas utan krav på säkerhet och det gör att låneprocessen blir kort. På vår webbplats kan du enkelt och smidigt ansöka om att få låna pengar direkt. Din låneansökan är inte bindande på något vis, du kan tacka nej till vårt låneförslag om du så vill.

  I vårt ansökningsformulär ser du vilka uppgifter som behövs för att vi ska behandla din ansökan. Så fort du har skickat in din ansökan tar vi den till behandling. Vårt svar får du sedan via e-post. Om din ansökan blir godkänd blir låneavtalet tillgängligt för elektronisk underskrift. När avtalet är signerat och eventuell ytterligare dokumentation har kommit in, kan vi betala ut lånet. I bästa fall kan utbetalningen av lånet göras redan samma dag.

  Förmånliga lånevillkor via Komplett Bank

  Komplett Bank erbjuder en förmånlig ränta jämfört med andra långivare som beviljar snabba lån. Den nominella räntan på Flexibelt Lån är 4,9-19,9 %. Den slutliga räntan, och effektiva räntan, får du veta i ditt personliga lånebeslut. Komplett Banks Flexibelt Lån har rörlig ränta och räntan kan därmed komma att förändras. Om förändringen i ränta eller andra avgifter är till kundens nackdel meddelar vi om detta minst 6 veckor på förhand.

  Samla lån och sänk dina lånekostnader

  Om du dras med dyra smålån kan det löna sig att samla och lösa dem med Flexibelt Lån från Komplett Bank. Ett lån utan säkerhet har vanligen lägre ränta än kreditkort. Om du dessutom har lån hos flera långivare, betalar du troligen regelbundna avgifter för varje lån. Genom att samla alla små lån i ett större kan du slippa en rad onödiga avgifter.

  Komplett Bank erbjuder inte bara det mest flexibla lånet för dig som vill låna pengar direkt, vi strävar också efter att vara föregångare när det gäller förmånliga räntor och avgifter. Ungefär hälften av våra kunder tar Flexibelt Lån för att lösa sina dyra smålån.

  Komplett Bank i Norden

  Komplett Bank grundades i Norge 2014. Banken erbjuder konsumentkredit- och refinansieringstjänster med gynnsamma villkor, utan säkerhet. Komplett Bank samarbetar med Komplett Group som ligger bakom flera stora nätbutiker i Norge och Skandinavien.

  Komplett Bank har redan i åratal erbjudit Flexibelt Lån åt konsumenter i Norge som vill låna pengar direkt av en pålitlig långivare. Sedan 2017 finns Komplett Bank även i Finland och 2018 fick äntligen låntagare i Sverige också möjlighet att ta ett av de mest flexibla privatlån som finns på marknaden.

  Frågor och svar

  Kan jag ansöka om att låna pengar direkt?

  Om du är minst 20 år gammal, saknar registrerade betalningsanmärkningar och är folkbokförd i Sverige sedan minst 36 månader så kan du ansöka om Flexibelt Lån. Vi förutsätter också att du har en regelbunden inkomst. Du som är student eller pensionär är välkommen att ansöka på samma villkor.

  Hur mycket kan jag låna?
  Hos oss kan du ansöka om Flexibelt Lån på 10 000 - 500 000 kronor utan krav på säkerhet för lånet.

  Vad är lån utan säkerhet?
  Ett lån utan säkerhet är ett lån som beviljas utan att låntagaren behöver ha en garanti för lånet. Det betyder att du inte behöver lägga något i pant eller ha en borgensman för ditt lån.

  Hur räknar jag ut räntekostnaden på ett lån? 
  Så här kan du räkna ut ränta på ett lån: Kvarvarande lånebelopp x räntesats = årsränta. Om du lånar 10 000 kronor och årsräntan är 10% så ska du betala 1000 kronor i ränta första året.

  Hur snabbt får jag pengarna? 
  Vi behandlar din ansökan omedelbart efter att du fyllt i och skickat in vårt webbaserade ansökningsformulär. Du får vårt svar rakt till din e-post. Om din ansökan blir godkänd och du signerar låneavtalet elektroniskt med BankID, kan utbetalningen av lånet göras redan samma dag.

  Hur länge får jag låna pengarna? 
  En av många fördelar med Flexibelt Lån är att du själv bestämmer över din återbetalning. Du kan betala tillbaka lånet i den takt du vill, och klarar av. Vårt enda krav är att du betalar fakturerade räntor och avgifter varje månad.