Till innehållet
Var god vänta

Kundkännedom

Lagen om penningtvätt kräver att alla banker har en löpande uppföljning av kundförhållandet. Vi måste bland annat känna till syftet med kundernas engagemang och veta hur du som kund använder våra produkter och tjänster. Detta gör vi genom att ställa ett antal frågor till alla våra kunder. Om du inte svarar på frågorna kan det på sikt leda till att du inte kan använda våra tjänster.

Komplett Bank jobbar aktivt för att uppfylla de juridiska kraven för vår bransch och skydda dina ekonomiska intressen. Vi som bank har ett ansvar att bland annat bekämpa svindelförsök, ID-bedrägeri och ekonomisk kriminalitet, som penningtvätt och terrorfinansiering. Genom att svara på frågorna bidrar du till det viktiga arbetet.

Läs mer här