Till innehållet

Reseförsäkring

Du har en kostnadsfri reseförsäkring inkluderad i ditt Komplett Bank Mastercard

Ska du på semester? Har du försäkrat dig mot oförutsedda händelser före, under och efter resan? Reseförsäkringen gäller dig och din familj på resor i upp till 45 dagar.

Coronavirus och reseförsäkring

Har du frågor som gäller reseförsäkringen och coronavirus kan du läsa uppdaterad information om gällande rättningslinjer på Goudas hemsida. 

Här hittar du uppdaterad information från Gouda försäkring.

Villkor

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen tillhandahålls av Gouda och täcker resor i hela världen.

Komplett Bank Mastercard måste användas på mer än 50% av resans transportkostnader och resan måste starta i Norden. 

Försäkringen inkluderar bland annat:

  • Bagageförsening
  • Ersättningsresa
  • Komma ikapp resan
  • Självriskskydd för bl.a. hyrd bil, båt, MC 
  • Sjukdom/ olycksfall under resan
  • Förseningar
  • Anslutningsreseskydd vid hemkomst

Täckningen gäller på resor upp till 45 dagar för kortinnehavaren och de personer som omfattas enligt avtalet.  

Se fullständiga villkor för vilka täckningar som gäller och vilka undantag som gäller för denna försäkringen.  (PDF)

Vad kostar Reseförsäkringen? 

Reseförsäkringen är inkluderad i ditt Komplett Bank Mastercard.

För att använda dig av reseförsäkringen måste du ha ett aktivt Komplett Bank Mastercard. Mer än 50 % av resans transportkostnader måste vara betalda med kortet för att försäkringen ska vara giltig. 

Vem täcks av Reseförsäkringen?  

Försäkringen gäller kortinnehavaren och kortinnehavarens familj.  

mann som tittar på ipad
Anmäld skada

Här hittar du en översikt över alla försäkringar vi erbjuder och hur du går tillväga för att anmäla en skada om du har ett försäkringsärende. 

Anmäl skada