Var god vänta

Betalskydd 

Betalskydd ger dig ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle inträffa.

Betalskydd/ Låneskydd är en försäkring som täcker månadsutgifterna för lånet eller kreditkortet i det fall du skulle bli arbetslös, få nedsatt arbetsförmåga eller vid dödsfall. Försäkringen tecknar du när du ansöker om ditt lån eller kreditkort. 

Coronavirus och Låneskydd/ Betalskydd

Har du frågor som gäller Låneskydd/ Betalskydd och coronavirus kan du läsa uppdaterad information om gällande rättningslinjer på BNP Paribas Cardif hemsida.

Här hittar du uppdaterad information från BNP Paribas Cardif

Vad täcker försäkringen?

  • Ofrivillig arbetslöshet
  • Nedsatt arbetsförmåga
  • Dödsfall
  • Sjukhusvistelse (Endast kort)
  • Kritisk sjukdom (Endast kort)

Villkor Betalskydd/ Låneskydd

Vad kostar försäkringen? 

Betalskydd för Komplett Bank Mastercard kostar 0,9 % av utestående saldo vid varje månadsslut. Vid ett utestående saldo på exempelvis 20 000 kr blir den månatliga försäkringspremien 180 kr. Kostnaden reduceras när utestående saldo reduceras. Här kan du läsa förköpsinformation för kreditkort.

Låneskydd för Komplett Banks lån kostar 0,25% av utestående lånesaldo vid varje månadsslut. Vid ett utestående saldo på exempelvis 50 000 kr blir den månatliga försäkringspremien 125 kr. Kostnaden reduceras när utestående saldo reduceras. Här kan du läsa förköpsinformation för lån.

Förköpsinformation för Betalskydd/ Låneskydd

Här hittar du en uppsummering av försäkringen som du får för att kunna ta ett beslut om försäkringsavtalet och bedöma försäkringsbehovet innan du tecknar försäkringen. Betalskydd/ Låneskydd är ett unikt erbjudande till Komplett Banks kunder. Försäkringen ger trygghet till dig och din familj i det fall du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida. 

Läs mer om förköpsinformation för kreditkort

Läs mer om förköpsinformation för lån

 Bild av en man som läser dokument
Är olyckan framme?

Här hittar du en översikt över alla försäkringar vi erbjuder och hur du går tillväga för att anmäla en skada om du har ett försäkringsärende. 

Anmäl skada