Till innehållet

Försäkring - anmäl skada

Här ser du hur du anmäler skada för de olika produkterna.

Skadan gäller arbetslöshet eller helt nedsatt arbetsförmåga:

Har du en betalskyddsförsäkring och vill anmäla arbetslöshet eller helt nedsatt arbetsförmåga till BNP Paribas Cardif, är det enklast att göra detta via deras digitala skadeportal:

Gå till BNP skadeportal här.

Vill du hellre skicka in skadeanmälan via brev, måste du fylla i ett av skadeformulären nedan och skicka in det.

Obs. skadebehandlingen tar något längre tid när det skickas per post.

Skadan gäller kritisk sjukdom eller dödsfall:

Dödsfall och sjukdom som definieras som kritisk ska anmälas via skadeblankett nedan.

Skadeblankett för lån:

Anmäl arbetslöshet (PDF)
Anmäl helt nedsatt arbetsförmåga (PDF)
Anmäl dödsfall (PDF)
Anmäl kritisk sjukdom (PDF)

Skadeblankett för kreditkort:

Anmäl arbetslöshet (PDF)
Anmäl helt nedsatt arbetsförmåga (PDF)
Anmäl dödsfall (PDF)
Anmäl kritisk sjukdom (PDF)

Adress till BNP Paribas Cardif hittar du lite längre ned på sidan.

Covid - 19

Till dig som ska anmäla skada i förbindelse med Covid-19:

Läs mer om vilka krav BNP ställer gällande dokumentation.

 

Skadan gäller Köpskydd

När det gäller en skada som omfattas av köpskyddsförsäkringen, gör du enklast skadeanmälan till BNP Paribas Cardif genom deras skadeportal: 

Anmäl skada här

 

Kontaktinformation till BNP Paribas Cardif:

info@bnpparibascardif.se

BNP Paribas Cardif

Box 24110 

400 22 Göteborg

Hemsida: www.bnpparibascardif.se  

Telefon: 020 52 52 56

Skadan gäller reseförsäkring

Är det en reseförsäkring du ska anmäla skada för är det Gouda försäkring som hjälper dig vidare.

Du anmäler skadan till Gouda digitalt:

Skadeanmälan online

 

Kontakt vid akut skada på resa:

Goudas Alarmcentral

Telefon: +45 33 15 60 60

Telefon: +45 33 15 60 61

E-post: alarm@gouda-rf.se 

 

Kontakt när skadan inte är akut:

Gouda Reseförsäkring

Skadeavdelningen

Telefon: +46 (0)8 615 28 00

E-post: claims@gouda-rf.se 

Hemsida: www.gouda-rf.se

Skadan gäller ID-skydd

Det är cxLoyalty, som på vägnar av Gouda, hanterar skador som täcks av denna försäkringen.

cxLoyalty kontaktar du på telefon: +47 66 98 66 02.

De är tillgängliga dygnet runt - 365 dager om året.