Var god vänta

Försäkring - anmäl skada

Här hittar du hur du går tillväga för att anmäla en skada om du har ett försäkringsärende.

 

BNP Paribas Cardif

Anmäl skada for arbetslöshet og helt nedsatt arbetsförmåga här:

https://bnpparibascardif.se/kontakta-oss/anmal-skada


Formulär för skadeanmälan för Låneskydd (Lån)

Anmäl arbetslöshet
Anmäl helt nedsatt arbetsförmåga
Anmäl dödsfall

Formulär för skadeanmälan för Betalskydd (Kreditkort)

Skadeanmälan vid helt nedsatt arbetsförmåga
Skadeanmälan vid kritisk sjukdom
Skadeanmälan vid dödsfall
Skadeanmälan vid arbetslöshet


Skicka skadeblanketten till
 info@bnpparibascardif.se eller 
BNP Paribas Cardif Box 24110
400 22 Göteborg

Hemsida: www.bnpparibascardif.se
E-post: info@bnpparibascardif.se
Telefon: 020 52 52 56

 

Formulär för ID-skydd (Kreditkort)

Skadeanmälan vid ID-skydd 

AIG Europe S.A
Skadeavdelningen 
Box 3506, 103 69 Stockholm
E-mail: claims.sweden@aig.com

 

Gouda

Formulär för reseförsäkring (Kreditkort)

Skadeanmälan för reseförsäkring - Gouda

Gouda
Hemsida: www.gouda-rf.se
E-post: info@gouda-rf.se
Telefon: 08-615 28 00